find()とfileter()

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script>
$(function(){
  var $li_list = $("li");
  $li_list.filter(".foo").each(function(){
   console.log($(this).html());
   });
  console.log("---");
  $li_list.find(".foo").each(function(){
   console.log($(this).html());
   });
  console.log("====");

  $li_list = $("#list");
  $li_list.filter(".foo").each(function(){
   console.log($(this).html());
   });
  console.log("---");
  $li_list.find(".foo").each(function(){
   console.log($(this).html());
   });
});
</script>
<body>
<ul id="list">
 <li class="foo">foo1</li>
 <li class="">2</li>
 <ul>
  <li class="foo">foo2-1</li>
 </ul>
 <li class="foo">foo3</li>
</ul>
</body>
</html>

find()

$("li").find(".foo")

liの子孫要素からfooクラスの要素を探す。

filter()

$("li").filter(".foo")

li要素の内、fooクラスな要素を絞り込む。


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2013-10-04 (金) 11:38:50 (1962d)