find()とfileter()

 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script>
 $(function(){
   var $li_list = $("li");
   $li_list.filter(".foo").each(function(){
    console.log($(this).html());
    });
   console.log("---");
   $li_list.find(".foo").each(function(){
    console.log($(this).html());
    });
   console.log("====");
 
   $li_list = $("#list");
   $li_list.filter(".foo").each(function(){
    console.log($(this).html());
    });
   console.log("---");
   $li_list.find(".foo").each(function(){
    console.log($(this).html());
    });
 });
 </script>
 <body>
 <ul id="list">
  <li class="foo">foo1</li>
  <li class="">2</li>
  <ul>
   <li class="foo">foo2-1</li>
  </ul>
  <li class="foo">foo3</li>
 </ul>
 </body>
 </html>

find()

 $("li").find(".foo")

liの子孫要素からfooクラスの要素を探す。

filter()

 $("li").filter(".foo")

li要素の内、fooクラスな要素を絞り込む。


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

Last-modified: 2013-10-04 (金) 11:38:50